فروش کارت یوگی

هرکدام از کارت های زیر قیمتی به دلار دارند . زمان خرید قیمت کارت با قیمت روز دلار تعیین می کنیم.برای خرید هر کارت کد کارت را (مثال : u1 ) ، شماره تلفن و شماره همراه به آدرس matinkaiba@yahoo.com ارسال کنید. قیمت کارت ها از روی سایت جهانی یوگی تعیین شده است.

قیمت در سایت جهانی: 10.99 دلار

قیمت فوق العاده : 9.99 دلار

کد کارت : u1

/ 0 نظر / 66 بازدید